top of page

Ilari

Hongisto

LUONNOS

albalogo.png

LUONNOS-album, fyra stycken som tar dig i naturen.

LUONNOS är ett mångtydigt finskt ord som betyder ”en skiss” men ar också starkt kopplad till ordet ”natur” fastän i kasusformen ”i naturen” i vissa dialekter.
 
Luonnos innebär den väsentligaste meningen: alla fyra stycken är gjorda med ljud från naturen.
Verken är ursprungligen komponerade för surround-ljud, vilket är orsaken till att albumets format är Blu-ray. På Blu-ray-skivan finns även videospar – med bilder om naturen i Finland – för varje stycke.
 
Verkens stereo-versioner finns på CD-skivan som kan spelas på ett normalt stereosystem.

MERA OM LUONNOS

taivasalla.jpg

TAIVAS ALLA

(2012)

 

För 5.1-band/stereo, längd: 9 minuter 20 sekunder

Taivas alla har komponerats med insektljuden runtom världen. Taivas alla kan betyda ”himlen under dig när du flyger” men likväl ”leva utan tak över huvudet”. 

 

Insektljuden är främst ljud från olika syrsor, totalt från cirka 50 olika insekter. Eftersom ljuden i sig inte erbjuder någon speciellt bred bas av ljudmaterial, så har effekter, programmering och manipulering av ljuden använts för att garantera en intressant komposition.

 

I detta verk skapar insekterna musik tillsammans, och bildar olika små insekt-ensembler; en stor del av detta stycke har komponerats med hjälp av klipp med aleatoriska polyrytmer.

Kompostitionsmässigt kan man här tala om fri rytmisk kontrapunkt, som har åstadkommits genom att placera sekvenser av olika rytmer på varandra för att bilda nya intressanta och ofta slumpmässiga kombinationer.

 

År 2012 vann Taivas alla första pris vid den europeiska kompositionstävlingen för elektroakustisk musik (European Erasmus Composition Competition of the University Paris VIII) i Paris, Frankrike.

Ett klipp av Taivas alla
kaakkoismuutto.jpg

KAAKKOISMUUTTO

(2009)

 

För 5.1-band/stereo, längd: 9 minuter 10 sekunder

Kaakkoismuutto börjar med sång av nattsångare i norra Finland, fortsätter sedan dags sångare i södra Finland och i den finska skärgården – följt plötsligt av en sats med fåglar från Goa, Indien.

 

Lyssnaren reser från Finland till Indien likt verkliga fåglar: Kaakkoismuutto är finska och betyder att vissa finska häckfåglar flyttar till Indien för att övervintra. 

 

Fågelljuden används så att de skapar harmonier och kontrapunktal konversation. Fåglarna används likväl som solister.

Verket har en rik palett av olika ljudlandskap, som rör sig runt lyssnaren. Verket lever som landskapet ändras under flyttfåglarna: en fågel sjunger endast en gång i stycket. Fågelljuden är inte editerade eller ändrade med starka effekter, så att ljudets naturliga klang fortfarande kan höras i stycket. Ljudens tonhöjd är heller ej ändrad – de är organiska fågelljud fastän de spelas upp i högtalare.

 

Kaakkoismuutto representerade Finland i Ung Nordisk Musik-festivalen 2010.

Ett klipp av Kaakkoismuutto
matkalla.jpg

MATKALLA

(2011)

 

För 5.1-band/stereo, längd: 9 minuter

Matkalla, finska för på väg eller på resa, är en komposition i ”road trip”-anda, skapad av grodläten.   Över 100 grodor sjunger i verket.

Den lägsta grodstämman är den vars resa vi får följa – först från Asien till Afrika, sen till Sydamerika och efter Nordamerika till Europa. Lyssnaren kan skönja de varierande ljudlandskap som skapas av grodorna från olika världsdelar.

I Matkalla-kompositionen bildar grodorna små kammarorkestrar, vilka håller små musikaliska diskussioner sinsemellan.

En intressant detalj i verket är de polyrytmiska sekvenser grodorna skapar då de sjunger tillsammans.

Ljudlandskapet i verket är uppdelat i tre lager: de egentliga grodläten, inspelningens naturliga bakgrundsljud samt artificiellt skapade bakgrundsljud landskap. För att i verket kunna bibehålla karaktären och naturen i de originala ljuden, är de inte starkt manipulerade.

Ett klipp av Matkalla
soivakivi.JPG

SOIVA KIVI

(2014/17/19)

 

5.1-nauhalle/stereo, kesto: 12 minuuttia 30 sekuntia

Soiva kivi, finska för klingande sten,  har skapats med ljud av en sten från den finländska skärgården. Stenen i fråga är Klockarstenet på Nötö i Skärgårdshavets nationalpark, vilket skärgårdsborna har känt till i evighet.

Folkmusikern och kantelespelaren Arja Kastinen improviserar rytmer på stenen och själva verket har skapats genom att kombinera dessa improvisationer till en helhet.

Olika tempon och rytmfraser har körts ihop för att fungera tillsammans och skapa aleatoriska rytmlandskap och olika kombinationer. Varierande speltekniker och stenljud träder kraftigt fram för att upprätthålla lyssnarens intresse genom verket. 

I verket leder Arja Kastinen gruppen Aino tytöt, som tillsammans har skapat kantele stämmorna. Kantele är Finlands nationalinstrument.

Soiva kivi är Luonnos-albumets sista spår, men samtidigt det första som är skapat av ett livlöst material på vilket en människa spelat för att skapa ljudet. Luonnos-berättelsen slutar här, med ljud av en död sten.

Ett klipp av Soiva kivi
bottom of page